Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Niedziela, 04 grudnia 2016
data aktualizacji serwisu: 25.11.2016
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 
 

Wydziały

Informacje o wydziałach:Całokształtem pracy Wydziałów w zakresie spraw sądowych kierują Przewodniczący Wydziałów.

Pracą sekretariatów Wydziałów kierują kierownicy sekretariatów, którzy podlegają bezpośrednio Przewodniczącemu Wydziału i przed nim są odpowiedzialni za terminowe i prawidłowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez pracowników sekretariatu.


 


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim dzieli się na następujące wydziały:


 

 

 

I Wydział Cywilny    


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Monika Cichocka

    Kierownik Sekretariatu:   Jolanta Żuber

    tel/fax: (44) 649-42-07, tel/fax: (44) 649-42-10, tel: (44) 649-42-09

    e-mail: Icywilny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

Podstawowym zadaniem I Wydziału Cywilnego jest rozpoznawanie spraw:

z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, egzekucyjnego oraz roszczenia majątkowe z tytułu zobowiązań i czynów niedozwolonych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł.

 

 

 

 

 

II Wydział Karny   


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Renata Folkman

 

    Kierownik Sekretariatu:   Zofia Szyc-Michalska

    tel: (44) 649-42-13, fax: (44) 647-24-17

    e-mail:  IIKarny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy:

z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO w Sądzie Rejonowym Mariola Szawel-Pietrak

 

    Kierownik Sekretariatu:   Katarzyna Walczyńska

    tel/fax: (44) 649-42-25, tel: (44) 649-42-47

    e-mail: IIIRodzinny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl  

 

Podstawowym zadaniem III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich jest rozpoznawanie spraw:

w zakresie alimentów, pochodzenia dziecka, spraw opiekuńczych, z zakresu uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego oraz spraw nieletnich o demoralizację i popełnienie czynów karalnych w postępowaniu wychowawczym i poprawczym.

 

 

 

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Sławomir Dudek

 

    Kierownik Sekretariatu:   Marianna Strzelecka

    tel/fax: (44) 649-42-29

    e-mail: IVpracy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

Podstawowym zadaniem IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest

rozpoznawanie spraw:

z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 477 ³ kpc, m.in. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, porodowy, rodzinny o świadczenie rehabilitacyjne, o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, obejmujących obszar właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Tryb., Radomsku i Tomaszowie Maz. - zgodnie z roporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 (Dz.U. Nr 106, poz 1161). 

 

 

 

 

 

V Wydział Gospodarczy


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Agnieszka Baranowska-Gos

 

    Kierownik Sekretariatu:   Wanda Drozdek

    tel/fax: (44) 649-42-19, tel: (44) 649-42-23, tel: (44) 649-41-73

    e-mail: VGospodarczy@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

    Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych 

    Kierownik Sekcji:   Sędzia SR Marcin Żurawski

    Kierownik Sekretariatu:   Anna Dendek

    tel/fax: (44) 649-41-33

    e-mail: upadlosci@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

Podstawowym zadaniem V Wydziału Gospodarczego jest rozpoznawanie spraw:

z zakresu prawa gospodarczego, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100.000 zł oraz upadłościowo - naprawczych, dla całego terenu właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 

Sąd II instancji dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych utworzona została z dniem 1.09.1995r Zarządzeniem Nr 6/95 Prezesa Sądu Wojewódzkiego z dnia 4.08.1995r

Sekcja rozpoznaje i prowadzi sprawy upadłościowe i naprawcze dla terenu obejmującego obszar Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 (Dz.U. Nr 116, poz. 1247). 

WNIOSEK o ogłoszenie upadłości osób fizycznych

 

Prawo dostępu do akt postępowania upadłościowego mają uczestnicy tegoż postępowania oraz każdy, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi (art. 228
p. u. n.).
Termin przeglądania akt należy uzgadniać telefonicznie pod nr tel.44 649 41 33, ewentualnie osobiście w Sekretariacie tut. Sądu p. 251.

 

 

 

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych


Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO w Sądzie Rejonowym Grażyna Marek

 

    Kierownik Sekretariatu:   Elżbieta Sabasińska

    tel: (44) 649-42-42, tel: (44) 649-42-48, fax: (44) 647-79-22

    e-mail: VIKW@piotrkow-tryb.sr.gov.pl  

 

Podstawowym zadaniem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych jest rozpoznawanie spraw:

z zakresu spraw wieczystoksięgowych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego (zakładanie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych, wydawanie odpisów i zaświadczeń).

Od 1 stycznia 2005r prowadzenie ksiąg wieczystych odbywa się w systemie informatycznym.

 

 

 

 

 

VII Wydział Karny


p.o. Przewodniczącego Wydziału - Sędzia SR Agnieszka Zielińska

 

    Kierownik Sekretariatu:   Dorota Wojnarowska

    tel/fax: (44) 649-42-17, tel: (44) 649-42-14

    tel: (44) 649-42-30, 649-42-31 (wykonywanie orzeczeń)

    e-mail: VIIKarny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

 

VII Wydział Karny rozpoznaje sprawy:
z zakresuprawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od M do Z.

 

 

 


 

 

 

 

 

licznik odwiedzin: 5549062