BIP Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Niedziela, 04 grudnia 2016
data aktualizacji serwisu: 25.11.2016
wielkość tekstu mała czcionka średnia czcionka duża czcionka 
 
 
 
 

Wydziały

 
 

Informacje o wydziałach:Całokształtem pracy wydziałów w zakresie spraw sądowych kierują przewodniczący wydziałów.

Pracą sekretariatów wydziałów kierują kierownicy sekretariatów, którzy podlegają bezpośrednio przewodniczącemu wydziału i przed nim są odpowiedzialni za terminowe i prawidłowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez pracowników sekretariatu.

 


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim dzieli się na następujące wydziały:


 

I Wydział Cywilny    

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Elżbieta Kalinowska-Kołodziejczyk

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-42-07, (044) 649-42-10

    e-mail:

II Wydział Karny   

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Katarzyna Sztandar

    Kierownik Sekretariatu:

    tel: (044) 649-42-13, fax: (044) 647-24-17

    e-mail:

    Sekcja Wykonawcza 

    tel: (044) 649-42-15

 

II Wydział Karny oprócz spraw należących do właściwości ogólnej rozpoznaje także sprawy:

- o przestępstwa określone w art. 45-49 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe oraz o przestępstwa popełnione w prasie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,

- o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Elżbieta Pencina

    Kierownik Sekretariatu:

    tel: (044) 649-42-25, tel/fax: (044) 649-42-47

    e-mail:

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Sławomir Dudek

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-42-29, tel/fax: (044) 649-42-44

    e-mail:

 

V Wydział Gospodarczy

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Anna Juszczęć-Teleman

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-42-19, tel/fax: (044) 649-42-23

    e-mail:

    Sekcja ds. Upadłościowych

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-41-33

    e-mail:

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Grażyna Marek

    Kierownik Sekretariatu:

    tel: (044) 649-42-42, tel: (044) 649-42-48, fax: (044) 647-79-22

    e-mail:

 

VII Wydział Grodzki

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Agnieszka Szulc-Wroniszewska

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-42-17, tel: (044) 649-42-46

    e-mail:

 

    VII Wydział Grodzki rozpoznaje sprawy:

- o wykroczenia skarbowe, a także o przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2, z wyjątkiem spraw niepodlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,

- o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników,

- o pozostałe przestępstwa, podlegające rozpoznaniu w postępowaniu - o wykroczenia w I instancji z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach o wykroczenia w zakresie należności sądowych: grzywien, kosztów sądowych, zastępczych kar aresztu

 

 

VIII Wydział Grodzki

 
Przewodniczący Wydziału - Sędzia SR Dorota Krawczyk

    Kierownik Sekretariatu:

    tel/fax: (044) 649-41-66, tel: (044) 649-41-67

    e-mail:

 

    VIII Wydział Grodzki rozpoznaje sprawy:


- w postępowaniu cywilnym podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytu i przepadku rzeczy,

- o wykroczenia w I instancji z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach o wykroczenia w zakresie należności sądowych: grzywien, kosztów sądowych, zastępczych kar aresztu.licznik odwiedzin: 5549059